DIGITAL AUDIO

Đăng bởi Trần Cẩm Ly ngày

Như bài viết ở các số trước chúng tôi đã đề cập tới tín hiệu tương tự (analog) và tín hiệu số (digital), chúng ta đã hiểu được tín hiệu analog và âm thanh analog là gì thì ngày hôm nay tôi và các bạn sẽ cùng đi tìm hiểu về tín hiệu số và âm thanh số.

Tín  hiệu số Digital

Tín hiệu số hay thường là gọi là (Digital) là tín hiệu điện chỉ có hai mức điện áp là: mức điện áp cao (12v, 5v hoặc các mức khác) và mức điện áp thấp (-12v, 0v hoặc các mức khác). Lý do khiến tín hiệu số chỉ có chỉ có 2 mức cao và thấp là do máy tính chỉ có thể xử lý được 2 dạng tín hiệu điện là có (mức cao) hoặc không có (mức thấp). Nên khi nhắc đến tín hiệu số Digital thường là đề cập đến những tín hiệu được xử lý bằng máy tính.

Tín hiệu số Digital

Tín hiệu số được máy tính thao tác và hiển thị dưới 2 dạng bit 0 và 1 ( 0 tương ứng với mức điện áp cao, 1 tương ứng với mức điện áp thấp của tín hiệu ). Thông qua 2 bit dữ liệu 0 và 1 bộ vi xử lý của máy tính có thể tạo ra, thao tác và truyền đi các dạng tín hiệu số với thông tin là 1 chuỗi các bit 0 và 1 theo 1 quy luật nhất định nào đó. Ví dụ: hiển thị số 8 ra màn hình thì bộ xử lý tạo là 1 chuỗi bit 00001000 chuỗi bit này truyền đến card màn hình từ đó hiển thị ra màn hình.

Âm thanh số Digital

Âm thanh số hay âm thanh digital là âm thanh được phát ra từ loa mà tín hiệu đưa vào loa cũng có dạng tương tự âm thanh analog nhưng tín hiệu đưa vào mạch khuếch đại lại là tín hiệu số.

Mạch khuếch đại Audio Class D

Mạch khuếch đại Audio Class A/B

Âm thanh số với âm thanh analog thì có những đặc điểm gì khác nhau? Tín hiêu âm thanh analog là tín hiệu điện có cường độ thay đổi liên tục theo thời gian. Nhưng tín hiệu số là tín hiệu điện chỉ có 2 mức cao và thấp vậy nên làm sao có thể biến đổi từ tín hiệu analog sang tín hiệu số? Thì người ta đã nghĩ ra cách mã hóa các mức (độ lớn) của cường độ tín hiệu analog thành các chuỗi bit 0 và 1. Và việc thực hiện việc lấy mẫu (lấy giá trị độ lớn) tín hiệu âm thanh analog và biến đổi và lưu trữ thành dạng chuỗi bit đó được gọi là việc lấy mẫu (sampling) với chu kỳ nhất định T.

Tín hiệu âm thanh sau khi được mã hóa dưới dạng bit 0 và 1, dữ liệu này được có thể được lưu trữ trong đĩa CD, máy tính. Trong máy tính thì dữ liệu của tín hiệu âm thanh này thường được lưu trữ dưới dạng file WAV, mp3,MP4 hay các dạng file được mã hóa theo các tiêu chuẩn khác.


Cũ hơn Mới hơn