Chính sách vận chuyển

1. MỤC ĐÍCH:

Quy định chính sách giao nhận, lắp đặt với mong muốn tạo ra các giá trị gia tăng cho sản phẩm khi khách hàng mua sắm tại Royal Technology

2. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Tất cả các khách hàng mua sản phẩm tại Royal Technology

3. KHU VỰC ÁP DỤNG

– Giao hàng toàn quốc

– Trước khi vận chuyển, bộ phận giao nhận sẽ liên lạc với Quý khách hàng để xin thời gian, địa điểm cụ thể để giao hàng cho Quý khách hàng.